Εξορθολογισμός των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Σάββατο, 11 Απριλίου 2020

Η Προεδρία της Δημοκρατίας σκοπεύει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε ευρύτερο εξορθολογισμό της λειτουργίας της με στόχο την σύγχρονη, λιτή και αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής εισάγεται, με προεδρικό διάταγμα, ο θεσμός των άμισθων ειδικών συμβούλων.

Πρόκειται για ρύθμιση, η οποία θα διευκολύνει ουσιαστικώς την ενημέρωση και την επικουρία της Προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα που άπτονται των εν γένει αρμοδιοτήτων της, προσελκύοντας, με ευέλικτη διαδικασία, πρόσωπα υψηλής κατάρτισης και εμπειρίας, χωρίς να επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος ­το Δημόσιο.

Από τις προβλεπόμενες πέντε θέσεις ειδικών συμβούλων θα καλυφθούν προς το παρόν οι τέσσερις, στις οποίες θα οριστούν οι ακόλουθοι:

1. Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Παγουλάτος, για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας.

2. Ο πρώην Σύμβουλος Επικρατείας Παύλος Κοτσώνης, για θέματα θεσμών και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η σύμβουλος στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας Μαρίλη Μέξη, για θέματα εργασίας, ψηφιακής οικονομίας και κοινωνικού κράτους.

4. Η σύμβουλος επικοινωνίας Ρόζα Μόνου, για θέματα επικοινωνίας με νέα μέσα.