ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

με την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΤΡΟΠΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω ΕΛΤΑ, μέσω τηλεφωνικού κέντρου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τους παρακάτω τρόπους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

μέσω ΕΛΤΑ, τηλεφώνου

Προεδρικό Μέγαρο

Βασιλέως Γεωργίου Β' 2
Αθήνα Τ.Κ. 100 28

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων -
Πληροφορίες

pr@presidency.gr
info@presidency.gr

Διπλωματικό Γραφείο

diplo@presidency.gr

Γραφείο Τύπου

pressoffice@presidency.gr