ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι μια αυτοτελής, διοικητικά και δημοσιονομικά, δημόσια υπηρεσία. Η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 351/91. Οι υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση των καθηκόντων της.

Αρμοδιότητες Γραφείων