ΠΡΟΕΔΡΙΑ

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τα σύμβολα της δημοκρατίας μας είναι η σημαία, το εθνόσημο και ο εθνικός μας ύμνος. Η ιστορία αυτών των συμβόλων συνδέεται με την ιστορία της δημιουργίας και εδραίωσης του νεότερου ελληνικού κράτους και αναδεικνύει ιδανικά και ιδέες που εκφράζουν και εμπνέουν τους πολίτες της σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σημαία

Εθνόσημο

Εθνικός Ύμνος