ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

δομή και πληροφορίες

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι μια αυτοτελής, διοικητικά και δημοσιονομικά, δημόσια υπηρεσία. Η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 351/91. Οι υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση των καθηκόντων της.

Γενικός Γραμματέας

Αλίκη Χατζή, Πρέσβυς ε.τ.

Η Γενικός Γραμματέας προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και εποπτεύει τις εξαρτώμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Ειδικός Γραμματέας

Νικόλαος Μανούρης

Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά τον Γενικό Γραμματέα, των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Οι Υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας διαρθρώνονται στα κάτωθι γραφεία:

Ιδιαίτερο Γραφείο

Διευθυντής

Ηλίας Νάτσιος

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η λειτουργική υποστήριξη της εργασίας της Προέδρου, ο χειρισμός της προσωπικής και επισήμου αλληλογραφίας της καθώς και η ρύθμιση των προσωπικών επαφών της.

Το Ιδιαίτερο Γραφείο περιλαμβάνει τα εξής δυο Τμήματα:

Τμήμα Τύπου

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τύπου ανήκει η ενημέρωση της Προέδρου καθώς και οι σχέσεις της με τον Τύπο και τα ηλεκτρονικά Mέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Προϊσταμένη

Μαρία Τριανταφυλλίδου

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ανήκει η ρύθμιση των θεμάτων που αναφέρονται στις δημόσιες εμφανίσεις και μετακινήσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας, ο προγραμματισμός των ταξιδιών της στο εσωτερικό καθώς και η επιμέλεια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, δεξιώσεων κλπ., στο Προεδρικό Μέγαρο.

Νομικό Γραφείο

Διευθυντής

Κωνσταντίνος Κουσούλης, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η μελέτη και εισήγηση για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην άσκηση των κατά το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων της Προέδρου της Δημοκρατίας για την έκδοση νόμων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κανονιστικών ή ατομικών διαταγμάτων, για την απονομή χάριτος, τον μετριασμό ή την μετατροπή ποινών που επιβάλλουν τα δικαστήρια κλπ.

Διπλωματικό Γραφείο

Διευθύντρια

Μαρία Σολωμού, ΠΥΑ’

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η τρέχουσα παρακολούθηση και ενημέρωση της Προέδρου της Δημοκρατίας για όλα τα σχετιζόμενα με τις διεθνείς σχέσεις θέματα και η προετοιμασία των επισκέψεων της Προέδρου στο εξωτερικό. Επίσης η οργάνωση εκδηλώσεων και η ρύθμιση κάθε θέματος εθιμοτυπίας σχετικά με τις επαφές της Προέδρου με Αρχηγούς ξένων Κρατών, με ξένους επισήμους, το Διπλωματικό Σώμα, Διεθνείς οργανώσεις και Ελληνικά ιδρύματα, οργανώσεις και ομογενείς του εξωτερικού.

Στρατιωτικό Γραφείο

Διευθυντής

Ευθύμιος Μικρός, Αντιναύαρχος Π.Ν.

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η τρέχουσα ενημέρωση της Προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα στρατιωτικής φύσεως καθώς και η ρύθμιση θεμάτων εθιμοτυπίας που ανάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο Στρατιωτικό Γραφείο υπάγεται επίσης και η Προεδρική Φρουρά.

Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

Διευθύντρια

Ελύνα Καπλάνη

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν όλα τα θέματα του προσωπικού, ο συντονισμός και η εποπτεία των διαχειριστικών ζητημάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου καθώς και η εποπτεία των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων

Διευθυντής

Χρήστος Αδαμόπουλος

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν τα θέματα που αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη χρηματική διαχείριση, μισθοδοσία του προσωπικού, προμήθεια, διαχείριση και διάθεση υλικών.

Εξαρτώμενες Υπηρεσίες

Στις εξαρτώμενες Υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας οι οποίες εποπτεύονται λειτουργικά από τον Γενικό Γραμματέα ανήκει η Υπηρεσία Ασφαλείας αρμοδιότητα της οποίας είναι η ασφάλεια της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κατοικίας της και των εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθώς και η ασφάλεια των Αρχηγών Κρατών και λοιπών υψηλών προσώπων που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα μας, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της Δημοκρατίας.