ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4829/2021, τον Ιανουάριο κάθε έτους αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας κατάλογος με τα αντικείμενα που προσφέρθηκαν ως δώρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά το προηγούμενο έτος, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και με τα ονόματα των δωρητών. Πρόκειται, ειδικότερα, α) για δώρα η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ, β) για δώρα αξίας κατώτερης των διακοσίων (200) ευρώ ή αναλώσιμα αγαθά, τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, γ) για αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναρτώνται:

  • ο από 30.1.2023 κατάλογος, που καταλαμβάνει την περίοδο από την έναρξη ισχύος του ν. 4829/2021 (10.9.2021) έως τις 31.12.2022.
    Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο εδώ.
  • ο από 25.1.2023 κατάλογος, που καταλαμβάνει την περίοδο από 1.1.2023 έως και 31.12.2023.
    Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο εδώ.