Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Οι νέοι θεματικοί έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Οι έρευνες του Δικαστηρίου σε καίρια οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα»

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέστειλε χαιρετισμό στην εκδήλωση με θέμα «Οι νέοι θεματικοί έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Οι έρευνες του Δικαστηρίου σε καίρια οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα», που διοργάνωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός της κυρίας Σακελλαροπούλου:

«Η διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση αποτελεί πάγιο αίτημα της κοινωνίας και βασική συνιστώσα του Κράτους Δικαίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως συνταγματικός της θεματοφύλακας, συναισθανόμενο εγκαίρως ότι τα κλασικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του δεν επαρκούν πλέον για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες προκλήσεις που έθεσε στην τεχνική του ελέγχου το νέο θεσμικό δημοσιονομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε μετά το 2010, επανεφηύρε τον εαυτό του, μετά και την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη αρμοδιότητα διενέργειας στοχευμένων ελέγχων, τους οποίους μετέτρεψε σε θεματικούς. Στο πλαίσιο αυτών, εντοπίζονται και αναδεικνύονται παθογένειες στη δημόσια διαχείριση, αναλύονται τα αίτιά τους και διατυπώνονται συστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς, με γνώμονα την εξασφάλιση διαφάνειας στη διαδρομή του δημοσίου χρήματος και τη χάραξη βιώσιμης δημοσιονομικής στρατηγικής του Κράτους.
Η αρχή έγινε το 2021 με το Πρώτο Πρόγραμμα Ετήσιων Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο ξεχωρίζω τον έλεγχο στο τραπεζικό σύστημα, ο οποίος κατέληξε στη διαπίστωση ότι αυτό δεν χρηματοδοτεί επαρκώς την πραγματική οικονομία, αλλά και τον έλεγχο της πραγματικής συμβολής της λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας των θυμάτων έμφυλης βίας στην προστασία τους, ο οποίος ανέδειξε οργανωτικές αδυναμίες και ελλείψεις σε προσωπικό, στην κτιριακή τους υποδομή και στον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό.
Από την παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων για το έτος 2022 στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο έλεγχος για το δημόσιο χρήμα που διατίθεται για την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση, για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ενόψει και της διάθεσης πόρων για την αντιμετώπισή της από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και για τον σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων ελευθεριών των ζώων.
Καθίσταται επομένως σαφές ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς να απομακρύνεται από τον θεσμικό του ρόλο, δεν περιορίζεται πια στους παραδοσιακούς τομείς διαχείρισης, όπως θα ανέμενε κανείς από ένα δημοσιονομικό δικαστήριο, αλλά καινοτομεί, αναδεικνύοντας νέα πεδία που αξίζει να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου, όχι μόνο διότι χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, αλλά κυρίως επειδή ενδιαφέρουν έντονα την κοινωνία των πολιτών.
Έχω την πεποίθηση ότι οι συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο των εκθέσεων, τις οποίες συντάσσει το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του, θα εισακούονται τόσο από τη νομοθετική όσο και από την εκτελεστική λειτουργία, με την υιοθέτηση των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων, ώστε η προσπάθεια που καταβάλλουν οι δικαστικοί λειτουργοί και το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αποδίδει πράγματι καρπούς».