2 Ιουλίου, 2021

Επίσκεψη στην Καβάλα

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται την Καβάλα, όπου την υποδέχθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, και ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μουριάδης. Σε ειδική εκδήλωση, στον προαύλιο