ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι μια αυτοτελής, διοικητικά και δημοσιονομικά, δημόσια υπηρεσία. Η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 351/91. Οι υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην άσκηση των καθηκόντων του.

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Γεννηματάς, Πρέσβης ε.τ.

Ο Γενικός Γραμματέας προϊσταται όλων των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και εποπτεύει τις εξαρτώμενες από αυτήν υπηρεσίες.

 

Ειδικός Γραμματέας

Βασίλειος Ανδρονόπουλος

Οι Υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας διαρθρώνονται στα κάτωθι γραφεία

Ιδιαίτερο Γραφείο

Διευθύντρια:

Ελεονώρα Βλάικου

Ιδιαιτέρα Γραμματέας Προέδρου:

Κωνσταντίνα Γιαννακοδήμου

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η λειτουργική υποστήριξη της εργασίας του Προέδρου, ο χειρισμός της προσωπικής και επισήμου αλληλογραφίας του καθώς και η ρύθμιση των προσωπικών επαφών του.

Το Ιδιαίτερο Γραφείο περιλαμβάνει τα εξής δυο Τμήματα:

Τμήμα Τύπου – Προϊστάμενος

Κώστας Μελισσόπουλος

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τύπου ανήκει η ενημέρωση του Προέδρου καθώς και οι σχέσεις του με τον Τύπο και τα ηλεκτρονικά Mέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων – Προϊσταμένη

Λώρα Μολυβιάτη

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ανήκει η ρύθμιση των θεμάτων που αναφέρονται στις δημόσιες εμφανίσεις και μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο προγραμματισμός των ταξιδιών του στο εσωτερικό καθώς και η επιμέλεια της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, δεξιώσεων κλπ., στο Προεδρικό Μέγαρο.

Νομικό Γραφείο

Διευθυντής:

Σωτήριος Αλ. Ρίζος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.

Αναπληρωτής Διευθυντής:

Νικόλαος Κ. Μαρκόπουλος, Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η μελέτη και εισήγηση για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην άσκηση των κατά το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας για την έκδοση νόμων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κανονιστικών ή ατομικών διαταγμάτων, για την απονομή χάριτος, τον μετριασμό ή την μετατροπή ποινών που επιβάλλουν τα δικαστήρια κλπ.

Διπλωματικό Γραφείο

Διευθύντρια:

Μαρία Σολωμού, Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η τρέχουσα παρακολούθηση και ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για όλα τα σχετιζόμενα με τις διεθνείς σχέσεις θέματα και η προετοιμασία των επισκέψεων του Προέδρου στο εξωτερικό. Επίσης η οργάνωση εκδηλώσεων και η ρύθμιση κάθε θέματος εθιμοτυπίας σχετικά με τις επαφές του Προέδρου με Αρχηγούς ξένων Κρατών, με ξένους επισήμους, το Διπλωματικό Σώμα, Διεθνείς οργανώσεις και Ελληνικά ιδρύματα, οργανώσεις και ομογενείς του εξωτερικού.

 

Στρατιωτικό Γραφείο

Διευθυντής:

Γρηγόριος Πρεζεράκος, Αντιπτέραρχος (Ι)

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η τρέχουσα ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα στρατιωτικής φύσεως καθώς και η ρύθμιση θεμάτων εθιμοτυπίας που ανάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο Στρατιωτικό Γραφείο υπάγεται επίσης και η Προεδρική Φρουρά.

 

Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

Διευθύντρια:

Μυρτώ Τσιγγά

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν όλα τα θέματα του προσωπικού, ο συντονισμός και η εποπτεία των διαχειριστικών ζητημάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου καθώς και η εποπτεία των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

 

Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων

Διευθύντρια:

Βαλακώστα Μαγδαληνή

Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκουν τα θέματα που αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη χρηματική διαχείριση, μισθοδοσία του προσωπικού, προμήθεια, διαχείριση και διάθεση υλικών.

 

Εξαρτώμενες Υπηρεσίες

Στις εξαρτώμενες Υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας οι οποίες εποπτεύονται λειτουργικά από τον Γενικό Γραμματέα ανήκει η Υπηρεσία Ασφαλείας αρμοδιότητα της οποίας είναι η ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, της κατοικίας του και των εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθώς και η ασφάλεια των Αρχηγών Κρατών και λοιπών υψηλών προσώπων που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα μας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις εξαρτώμενες Υπηρεσίες ανήκουν επίσης η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ταχυδρομικό Γραφείο.