ΤΡΟΠΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω ΕΛΤΑ, μέσω τηλεφωνικού κέντρου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τους παρακάτω τρόπους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

μέσω ΕΛΤΑ, τηλεφώνου ή φαξ

Προεδρικό Μέγαρο

Βασιλέως Γεωργίου Β΄2

Αθήνα Τ.Κ 100 28

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων - Πληροφορίες

pr@presidency.gr

info@presidency.gr

Διπλωματικό Γραφείο

diplo@presidency.gr

Γραφείο Τύπου

pressoffice@presidency.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 7283111

Αριθμοί Φαξ

210 7232342 και 210 7248938

img

Κατά την αποστολή γράμματος μέσω ΕΛΤΑ, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας είναι απαραίτητα.