Πληροφορίες

24 Φεβ
2:00 pm to 3:00 pm

Παρασημοφόρηση του κ. Ιακώβου Τσούνη για τη σημαντική προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις