Πληροφορίες

08 Μαρ
6:00 pm to 7:00 pm

Ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων στην Κοινή ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα «Ημέρα για τα δικαιώματα των Γυναικών»