3 Απριλίου 2024 (13:00)

Στην παρουσίαση του έργου «Τα Διακόσια Χρόνια του Ελληνικού Κράτους – Δομές και Θεσμοί» στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.