Ημέρα: 28 Σεπτεμβρίου 2020

28 Σεπ
By: Press Office 0

Χαιρετισμός προς τιμήν της Διεθνούς Ένωσης Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων

Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Κύριοι και κυρίες Πρόεδροι των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων,
Κυρίες και Κύριοι Δικαστές (περισσότερα…)

Περισσότερα
28 Σεπ
By: Press Office 0

Ακρόαση του Προέδρου του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας Bruno Lasserre

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση τον Πρόεδρο του γαλλικού Συμβουλίου της Επικρατείας Bruno Lasserre, μαζί με εκπροσώπους της Διεθνούς Ένωσης Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων και τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Patrick Maisonnave. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το κράτος δικαίου και τον ρόλο του δικαστή στη σύγχρονη κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει λόγω και της δικαστικής αμφισβήτησης πολλών από τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού.

Περισσότερα
28 Σεπ
By: Press Office 0

Χαιρετισμός στο ψηφιακό συνέδριο της επιτροπής ανταγωνισμού “Ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δίκαιο Ανταγωνισμού”

Η χρονική συγκυρία, στην οποία διεξάγεται η παρούσα ημερίδα, είναι ιδανική για την ανάδειξη του θέματός της: Πριν από λίγες ημέρες, μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη Σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, με κύριο αντικείμενο την αξιολόγηση της προόδου των κρατών σε σχέση με την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030, οι οποίοι έχουν τεθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη σύνοδο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 25.9.2015 και είναι ευρύτερα γνωστοί ως «AGENDA 2030». Στις 16 Σεπτεμβρίου, και στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2020, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμανε ότι η πανδημία ανέδειξε με απτό τρόπο την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και επανέλαβε τη δέσμευση της Επιτροπής στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας της 11.12.2019, στον απόηχο της οποίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο έθεσε ως στρατηγικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, σε ευθυγράμμιση με τη Συνθήκη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο δε αυτό, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η Ένωση αναπροσαρμόζει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 από 40% σε 55%, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε διαχειρίσιμο αλλά και επιθυμητό από την ευρωπαϊκή οικονομία και βιομηχανία. Ο νέος αυτός στόχος ετέθη λόγω της διαπίστωσης ότι τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πρώτων υλών, ενέργειας, νερού, τροφίμων και χρήσης γης δεν είναι βιώσιμα. Μεγάλο μέρος, άλλωστε, του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος NextGenerationEU, ύψους 750 δις ευρώ, πρόκειται να κατευθυνθεί, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, στην πραγματοποίηση εμβληματικών έργων καινοτομίας που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ως άνω στόχων. (περισσότερα…)

Περισσότερα