Έτος: 2019

14 Σεπ
By: Ελευθερία 0

Βίντεο: Ομιλία κατά την έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου

Την ανάγκη υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου μέσα στο σύγχρονο δυσοίωνο τοπίο και την παράλληλη αμφισβήτησή του, με στόχο την προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας και την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αφορούν το σύνολο της ανθρωπότητας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά την ομιλία του στην έναρξη του ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου.

Ο κ. Παυλόπουλος υποστήριξε ότι η ευόδωση της αποστολής του διεθνούς δικαίου συνιστά μέγεθος οριακό, καθώς η τελική διαμόρφωση μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία λειτουργεί και δρα υπό συνθήκες σταθερής ειρήνης και πλήρους σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας, φαίνεται, τουλάχιστον με τα δεδομένα της εποχής μας, εξαιρετικά δυσχερής, κατά την γνώμη δε πολλών ως και ουτοπική.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι «ακριβώς μέσα σε αυτό το δυσοίωνο τοπίο, πρέπει να υπερασπισθούμε το διεθνές δίκαιο, όταν μάλιστα έχει ν’ αντιμετωπίσει τεράστιας σημασίας νέες προκλήσεις για το σύνολο της ανθρωπότητας, όπως είναι π.χ. οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της τρομοκρατίας και της προσφυγικής κρίσης, η διαχείριση της οποίας αποκτά υπαρξιακές, κυριολεκτικώς, διαστάσεις για τον άνθρωπο και τα θεμελιώδη δικαιώματά του».

Περισσότερα
14 Σεπ
By: Ελευθερία 0

Σημεία Ομιλίας κατά την Ετήσια Σύνοδο της Ευρωπαϊκης Ομάδας Δημοσίου Δικαίου και τον Εορτασμό των 30 ετών από την ίδρυσή της

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όσοι μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας συνείδηση πραγματικού Ευρωπαίου Πολίτη που οδηγεί στον κοινό αγώνα για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, οφείλουμε να κατανοούμε, και δη διαχρονικώς, ότι ο ρόλος της υπερβαίνει τους Λαούς της και είναι, κυριολεκτικώς, πλανητικός. Με την έννοια ότι ο ρόλος αυτός είναι υπαρξιακός για την πορεία της Ανθρωπότητας στο σύνολό της, αναφορικά με την εκπλήρωση του προορισμού της. Και για να γίνω σαφέστερος: Ο ως άνω ρόλος δεν είναι αμιγώς οικονομικός, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση -βεβαίως επιδιώκοντας πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη των Λαών της υπό όρους υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού στο πλαίσιο του γνήσιου φιλελευθερισμού- δεν δημιουργήθηκε για να κατακτήσει, με κάθε κόστος, την παγκόσμια οικονομική κορυφή. Ακόμη περισσότερο, και πάλι με βάση τους όρους δημιουργίας της, η Ευρωπαϊκή Ένωση -βεβαίως πάντοτε υπερασπιζόμενη τα σύνορα, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία των Κρατών-Μελών, που είναι και δικά της σύνορα, δική της εδαφική ακεραιότητα και δική της κυριαρχία- δεν είναι προορισμένη να καταστεί η ισχυρότερη, παγκοσμίως, στρατιωτική δύναμη.

Ι. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Ο πλανητικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται στο ότι -με βάση την Ιστορία της, τον Πολιτισμό της και τις συνθήκες γέννησης του οράματος που οδηγεί τα βήματα της ολοκλήρωσής της- οφείλει να εξελιχθεί στην δύναμη εκείνη που θα υπερασπισθεί υπαρξιακές, για την Ανθρωπότητα, αρχές και αξίες. Πρόκειται για τις αρχές και τις αξίες της Ειρήνης, της Δημοκρατίας -και ειδικότερα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας- και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κυρίως δε των Δικαιωμάτων που συνδέονται αρρήκτως με την έννοια της Δικαιοσύνης, ιδίως δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Α. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να γίνει η ακόλουθη διευκρίνιση: Δεν ισχυρίζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει, οιονεί κληρονομικώς, το μονοπώλιο της υπεράσπισης των προμνημονευόμενων αρχών και αξιών. Είναι όμως γεγονός, ιστορικώς και πολιτισμικώς αναμφισβήτητο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ολοκληρωμένο το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, είναι η καταλληλότερη για να υπερασπισθεί, με μεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσματικότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο τις αρχές και τις αξίες που προαναφέρθηκαν.

Β. Επεκτείνοντας τις σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να διευκρινισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα δημιουργήθηκε από τους ιδρυτές του, μετά τις εφιαλτικές εμπειρίες του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, για να φθάσει ως την τελική του ολοκλήρωση, δηλαδή την πλήρη ενοποίησή του με την μορφή ομοσπονδιακής διακυβέρνησης υπό θεσμικούς όρους Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Η ως άνω διαπίστωση οδηγεί στο, νομοτελειακό, συμπέρασμα ότι αν η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν επιτευχθεί, η συνακόλουθη στασιμότητα οδηγεί, επίσης νομοτελειακώς, στον κίνδυνο διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχής γενομένης από τον σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Και τούτο διότι η επιβίωση και η εν γένει προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης εξαρτώνται όχι μόνον από την οικονομική και τη νομισματική πρόοδο, αλλά πρωτίστως από την αντοχή των θεσμών του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος οι οποίοι, από την φύση τους, είναι οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν, πέρα από την σταθερότητα, και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τόσον ως στόχο όσο και ως διαδικασία. Εξ αυτού συνάγεται ότι προκειμένου να καταστεί εφικτή η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση –άρα και η συνακόλουθη, εκ φύσεως, νομισματική και οικονομική ενοποίηση- πρέπει να παραμείνουν όρθιες οι θεμελιώδεις θεσμικές αντηρίδες, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η προοπτική δημιουργίας μιας ενωμένης Ευρώπης υπό όρους –όπως ήδη σημειώθηκε- Ομοσπονδίας και Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Γ. Η ανάλυση που προηγήθηκε οδηγεί στο συμπέρασμα -το οποίο, άλλωστε, επιβεβαιώνει καθημερινά η σημερινή δυσοίωνη συγκυρία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ότι μια ισχυρή Ενοποιημένη Ευρώπη, ικανή να φέρει σε πέρας τον πλανητικό της ρόλο, προϋποθέτει την απαραίτητη θεσμική και πολιτική συνοχή του όλου Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, την οποία μόνον η οριστική Ευρωπαϊκή Ενοποίηση μπορεί να διασφαλίσει. Η μορφή, την οποία θα πάρει το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα μετά το πέρας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι, σε γενικές τουλάχιστον γραμμές, δεδομένη: Μια ομοσπονδιακού τύπου σύνδεση των Κρατών-Μελών, που εδράζεται στην, υπαρξιακή για το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, αρχή της Αλληλεγγύης, με μια διακυβέρνηση, η οποία στηρίζεται στον σεβασμό της Δημοκρατικής Αρχής μέσω των θεσμικών αντηρίδων της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Και το θεσμικό πρότυπο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ιδίως την εφαρμογή της αρχής της διάκρισης των Εξουσιών, την εμπέδωση του Κράτους Δικαίου και της συνακόλουθης Αρχής της Νομιμότητας, οπωσδήποτε δε τον σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Δ. Το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης απαιτεί, επιπλέον, για την ευόδωσή του την άμεση οργάνωση και λειτουργία των μηχανισμών εκείνων, μέσω των οποίων μπορεί να λαμβάνονται, εγκαίρως και αποτελεσματικώς, οι καίριες εκείνες αποφάσεις, που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την δυνατότητα να φέρει σε πέρας την αποστολή της, τόσον έναντι των Κρατών-Μελών όσο και στο πεδίο του διεθνούς γίγνεσθαι. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας καθώς και με την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική.

Ε. Χωρίς την απαραίτητη συνοχή και με την προοπτική της ενοποίησής της αμφίβολη -όπως, δυστυχώς, συμβαίνει σήμερα- είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εμπνεύσει εκείνο το κύρος, το οποίο ως και στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν την έκανε «ελκυστική», έτσι ώστε τα κράτη της Γηραιάς Ηπείρου να «διαγκωνίζονται», κυριολεκτικώς, προκειμένου να καταστούν μέλη της. Το Brexit πρέπει να προβληματίσει σοβαρά όλους εμάς που πιστεύουμε στο Ευρωπαϊκό Όραμα. Πέραν τούτου, και το κυριότερο: Μόνον η ρεαλιστική προοπτική μιας ισχυρής Ενωμένης Ευρώπης μπορεί να εξουδετερώσει τα μορφώματα του λαϊκισμού ή και του νεοναζισμού, τα οποία αναφύονται και επιβουλεύονται, απροκάλυπτα, την συνοχή και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΤ. Τέλος, μόνο μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ολοκληρώσει, σε σημαντικό βαθμό, την Ενοποίησή της και έχει οδηγηθεί στην δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, που στηρίζεται στις βάσεις της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, είναι σε θέση να υπερασπισθεί, σύμφωνα με τον κατά τ’ ανωτέρω πλανητικό της ρόλο, την Δημοκρατία σε παγκόσμια κλίμακα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Δημοκρατία -και, συνακόλουθα, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου- πλήττονται σε πολλές γωνιές του Πλανήτη, σε σημείο ώστε το «Δημοκρατικό Κεκτημένο» να τείνει να θεωρείται, και πάλι, ζητούμενο. Μια τέτοια δραματική υπαναχώρηση του Δημοκρατικού Ιδεώδους στην εποχή μας είναι αδιανόητη και ανεπίτρεπτη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να το επιτρέψει. Αλλιώς δεν θα έχει επιτελέσει την εκ καταγωγής αποστολή της.

ΙΙ. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου, ως Διεθνής Οργανισμός με συγκεκριμένη αποστολή ως προς την υπεράσπιση της εφαρμογής του Δημόσιου Δικαίου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο, μπορεί -και πρέπει να του δοθεί αυτή η δυνατότητα- να συμβάλλει τα μέγιστα στην μέσω της κανονιστικής ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Δικαίου αντιμετώπιση των ως άνω θεσμικών κενών του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Και τούτο διότι το Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου, ως εκ της προμνημονευόμενης αποστολής του, είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του προκειμένου να επιδιωχθούν και να επιτευχθούν οι εξής, καθοριστικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τέσσερις στόχοι:

Α. Πρώτον, ο στόχος της πλήρους και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου, οι οποίες αφορούν την δόμηση του Κράτους Δικαίου και, κυρίως, του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Διότι είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, το οποίο επιβεβαιώνει ολοένα και πιο εμφαντικά η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -χαρακτηριστικές είναι οι αποφάσεις του ιδίως σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Eurogroup και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας- πώς μεγάλο μέρος των κενών ως προς την Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Αρχή και το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου οφείλονται όχι τόσο στην έλλειψη των κατάλληλων ρυθμίσεων αλλά πολύ περισσότερο στην μη πλήρη εφαρμογή των ήδη ισχυουσών ρυθμίσεων του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Β. Δεύτερον, ο στόχος της εναρμόνισης της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης σύγκλισης του Δημόσιου Δικαίου των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικώς η απαιτούμενη αρμονική διάδραση μεταξύ του Δημόσιου Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημόσιου Δικαίου των Κρατών-Μελών. Τούτο καθίσταται τόσο περισσότερο αναγκαίο, όσο κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγή, και μάλιστα καίριας σημασίας, του Ευρωπαϊκού Δικαίου -άρα πηγή της Ευρωπαϊκής Έννομης Τάξης- είναι και οι γενικές αρχές που απορρέουν από τις κοινές στα Κράτη-Μέλη συνταγματικές παραδόσεις. Τέτοιες γενικές αρχές έχουν συναχθεί ως τώρα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως στα πεδία υπεράσπισης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μ’ έμφαση στα Κοινωνικά Δικαιώματα, κατά συνέπεια στο Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Γ. Τρίτον, ο στόχος της τροποποίησης του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δημόσιου Δικαίου -όπου τούτο καθίσταται αναγκαίο λόγω και των ραγδαίων εξελίξεων στην πλήρως πλέον παγκοσμιοποιημένη οικονομία και τεχνολογία- προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Αρχής και του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου έναντι νέων κινδύνων που, κατ’ αποτέλεσμα, θέτουν εμπόδια στην όλη πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Νέων κινδύνων, οι οποίοι είναι τόσο περισσότερο διαβρωτικοί, όσο εκδηλώνονται, κατά κανόνα, υποδορίως και είναι εξαιρετικά δύσκολο ν’ ανιχνευθούν εγκαίρως.

Δ. Τέταρτον, ο στόχος της κατάλληλης προετοιμασίας των προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών. Προετοιμασίας, η οποία αφορά κατ’ εξοχήν την προσαρμογή της έννομης τάξης τους -κυρίως κατά το σκέλος της εκείνο που αφορά το Δημόσιο Δίκαιο- προς το όλο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με άλλες λέξεις, ο στόχος αυτός σχετίζεται αμέσως με την απαιτούμενη προετοιμασία των προς ένταξη κρατών για την εκ μέρους τους πλήρη «απορρόφηση» του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, η οποία συνιστά conditio sine qua non ως προς την τελική ευόδωση της ενταξιακής διαδικασίας.

Υπό τα δεδομένα αυτά η σημερινή συνάντησή μας, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου, αποτελεί και ένα είδος προετοιμασίας των θέσεων, τις οποίες πρέπει να αναπτύξουμε και να υποστηρίξουμε στην Σύνοδο των μη εκτελεστικών Προέδρων της Δημοκρατίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, στις 11 Οκτωβρίου 2019. Το κύριο θέμα της Συνόδου θα είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να προχωρήσει, όσο το δυνατόν με ταχύτερο βήμα, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και, συνακόλουθα, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Περισσότερα
13 Σεπ
By: Ελευθερία 0

Σημεία Χαιρετισμού κατά τα Εγκαίνια της «ART – ATHINA 2019»

Με ιδιαίτερη χαρά και αισθήματα τιμής εγκαινιάζω, και φέτος, την καθιερωμένη «ArtAthina», συγκεκριμένα δε την 24η «ArtAthina 2019». Αυτή την χαρά και την τιμή αιτιολογεί επαρκώς το γεγονός ότι ο εικαστικός θεσμός «ArtAthina», κλείνοντας ήδη 24 χρόνια λαμπρής πορείας στο πεδίο της Τέχνης, έχει αναδειχθεί, επαξίως, στον παλαιότερο θεσμό αυτού του είδους στην Ελλάδα, ενώ το αδιαμφισβήτητο κύρος του του επιτρέπει, πλέον, να κατέχει περίοπτη θέση στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό εικαστικό χώρο. Την φετινή διοργάνωση της «ArtAthina» τονίζει συμβολικώς ακόμη περισσότερο το γεγονός, ότι φιλοξενείται στο Ζάππειο Μέγαρο, άρα σ’ ένα χώρο που εκφράζει, με τρόπο ιδανικό, την πορεία της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Νεότερου Ελληνικού Κράτους.

  1. Η «ArtAthina», όπως επανειλημμένως έχω τονίσει, εκπροσωπεί, ως κορυφαίο εικαστικό Forum, με τρόπο εμβληματικό την Αθήνα, ως κοιτίδα και λίκνο και της Τέχνης, διαχρονικώς.

Α. Και αυτή η διαχρονικότητα συνίσταται στο ότι η Αθήνα – χάρη και σε θεσμούς όπως η «ArtAthina» – μοιάζει με πολιτισμικό αστερισμό, ο οποίος εκπέμπει αδιαλείπτως το φως του μέσα στον χρόνο, από τότε που η Τέχνη αναδύθηκε, σε όλο της το μεγαλείο – κατακτώντας περίοπτη θέση ως εξίσου διαχρονική αντηρίδα του Παγκόσμιου Πολιτισμού – δηλαδή από την ανεπανάληπτη περίοδο της Κλασικής Αρχαιότητας, ως τις μέρες μας.

Β. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο εικαστικός θεσμός της «ArtAthina» δείχνει πως η Αθήνα – άρα η Ελλάδα – είναι πάντα παρούσα, και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, στα δρώμενα και, συνακόλουθα, στην εξέλιξη της Τέχνης, ως μέσου που ενισχύει διαρκώς την γονιμότητα του Πνεύματος, της Παιδείας και του Πολιτισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και με τον τρόπο αυτό η Αθήνα, υπό τ’ ανωτέρω χαρακτηριστικά της, από την μιά πλευρά διατηρεί άσβεστους τους πολυπρισματικούς συμβολισμούς της κοιτίδας και του λίκνου και της Τέχνης, όπως προανέφερα. Και, από την άλλη πλευρά, «ρέει» αενάως, ως ανεξάντλητη πηγή που ποτίζει ευεργετικά το έδαφος του παγκόσμιου πολιτισμικού γίγνεσθαι, εμπνέοντας την βασική αρχή ότι για τον πραγματικό Πολιτισμό δεν υπάρχουν όρια τόπου και χρόνου, μιας και αυτός ο Πολιτισμός ανήκει, κατά την ιδιοσυγκρασία του, στην Ανθρωπότητα και στην Αιωνιότητα.

  1. Τελειώνοντας, επιτρέψατέ μου να σας απευθύνω μία έκκληση, η οποία, είμαι βέβαιος, ανταποκρίνεται πλήρως στο πνεύμα και στην αποστολή της «ArtAthina», ως θεσμού που υπερασπίζεται, εκ καταγωγής, την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Σας καλώ λοιπόν να ενώσουμε, όλοι μαζί, τις φωνές μας για την άμεση επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο έχει ανεγερθεί γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Και σας διαβεβαιώ, ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, την Αθήνα, τον Παρθενώνα, αφορά τον Παγκόσμιο Πολιτισμό. Πρόκειται για «κραυγή αγωνίας», που συνδέεται άμεσα με την υπεράσπιση αυτού του Πολιτισμού, αν αναλογησθούμε ότι ο Παρθενώνας – για να θυμηθούμε την ιστορική ομιλία του Αντρέ Μαλρώ, κατά την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης, στις 28 Μαΐου 1959 – σηματοδοτεί την αφετηρία του Παγκόσμιου Πολιτισμού.

Α. Υπενθυμίζω, ότι ο Αγώνας για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ήδη μακρύς και αδιάλειπτος, αφού ουσιαστικά άρχισε λίγο μετά την συντέλεση του ιερόσυλου εγκλήματος του Έλγιν. Εγκλήματος «διαρκούς», το οποίο διαπράχθηκε όταν ο Λόρδος Έλγιν, πρεσβευτής από το 1799 της Μεγάλης Βρετανίας στην τότε «Υψηλή Πύλη» στην Κωνσταντινούπολη, το συνέλαβε και το εκτέλεσε μεταξύ 1801 – 1804. Ήταν τότε που διέπραξε την απάτη της ειδεχθούς σύλλησης του Μνημείου του Παρθενώνα και την συνακόλουθη πολιτισμική τυμβωρυχία, επικαλούμενος, δήθεν, «ανασκαφικές δραστηριότητες» μέσα στον ευρύτερο Αρχαιολογικό Χώρο. Και στην συνέχεια ολοκλήρωσε το έγκλημά του, μεταφέροντας, ως κοινός κλέπτης και στυγνός κερδοσκόπος αρχαιοκάπηλος – και μάλιστα υπό όρους διακινδύνευσης που δείχνουν τον αδίστακτο και προσβλητικό για τον Πολιτισμό μας χαρακτήρα του – δια της θαλασσίας οδού τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Μεγάλη Βρετανία.

Β. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η εμμονή του Βρετανικού Μουσείου ν’ αρνείται την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης προσβάλλει και τον Πολιτισμό της Μεγάλης Βρετανίας, γεγονός το οποίο αποδεικνύει πλέον και το ότι η συμπεριφορά του Μουσείου αυτού άρχισε να προκαλεί την παγκόσμια κατακραυγή. Και τούτο διότι η ως άνω εμμονή του Βρετανικού Μουσείου ισοδυναμεί με στήριξη της πολιτισμικής τυμβωρυχίας και της κλοπής του Έλγιν. Και, σίγουρα, δεν τιμά τον Λαό της Μεγάλης Βρετανίας, με την ιστορία που του αναλογεί, το να συμπεριφέρεται η κορωνίδα του Πολιτισμού του, το Βρετανικό Μουσείο, ως κοινός κλεπταποδόχος και υπεξαιρέτης μοναδικών αγαθών της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με τις σκέψεις αυτές, ευχαριστώ θερμώς για την πρόσκληση και συγχαίρω τους διοργανωτές της «ArtAthina» και για την φετινή, τόσο επιτυχημένη, διοργάνωση. Ας είναι βέβαιοι ότι προσφέρουν πολλά στην Τέχνη, στην Αθήνα και στην Ελλάδα, αλλ’ ακόμη περισσότερο στον Πολιτισμό, πέρα από σύνορα. Δεν υπερβάλλω, κάθε άλλο. Γνωρίζω καλά υπό ποιές συνθήκες αυτός ο θεσμός δημιουργήθηκε και, κυρίως, διατηρήθηκε ζωντανός και ακμαίος μέσα στην κρίση, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική δημιουργία είναι μια κορυφαία πράξη αντίστασης εναντίον κάθε είδους φθοράς, η οποία απειλεί τον Άνθρωπο. Και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η διαρκής παρουσία μου στις εκθέσεις της «ArtAthina» αποτελεί για μένα, ως Προέδρου της Δημοκρατίας, οφειλόμενο χρέος, τόσο απέναντί τους όσο και, κυρίως, απέναντι στον Πολιτισμό μας.

Περισσότερα
13 Σεπ
By: Ελευθερία 0

Τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με τον κ.Νίκο Ρίζο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον κ. Νίκο Ρίζο και του εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του αδελφού του Δημήτρη Ρίζου.

Περισσότερα
12 Σεπ
By: Ελευθερία 0

Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, ο Κήπος του Προεδρικού Μεγάρου θα παραμείνει κλειστός για το κοινό.

Περισσότερα
12 Σεπ
By: Ελευθερία 0

Σημεία ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου κατά την έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Εισαγωγή

Η πορεία της εν γένει Διεθνούς Κοινότητας και η συνακόλουθη εξέλιξη των in globo Διεθνών Σχέσεων, ιδίως στους ταραγμένους καιρούς μας, φέρνουν την Διεθνή Νομική Κοινότητα -και όχι μόνο φυσικά- αντιμέτωπη με μια σκληρή αλήθεια, την οποία οφείλουμε και να συνειδητοποιήσουμε και ν’ αναλύσουμε σε βάθος, αν θέλουμε να υπερασπισθούμε την Διεθνή Νομιμότητα και την per se αποστολή της. Αν, λοιπόν, δούμε την αλήθεια «κατάματα», πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο αμφισβητείται, θα μπορούσε μάλιστα κανείς να πει ότι, a fortiori, βάλλεται. (περισσότερα…)

Περισσότερα
12 Σεπ
By: Τζαβάρα Μαρία 0

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Federation of European Publishers

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Προκόπιος Παυλόπουλος δέχθηκε σήμερα σε ακρόαση τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Federation of European Publishers (E.F.P.)

Περισσότερα
12 Σεπ
By: Τζαβάρα Μαρία 0

Τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με τον γιο του Αντώνη Λιβάνη, κ.Ηλία Λιβάνη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον κ. Ηλία Λιβάνη και του εξέφρασε την οδύνη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του πατέρα του, Αντώνη Λιβάνη, με τον οποίο τον συνέδεαν μακροχρόνιοι δεσμοί φιλίας.

Περισσότερα
11 Σεπ
By: Τζαβάρα Μαρία 0

Σημεία ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου κατά την τελετή Αγιασμού για την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς στο 170ο Δημοτικό και στο 90ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Παιδιά μου,

Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να σας ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, αλλά και για να σας διαβεβαιώσω πως όλοι μας – και πρώτος εγώ, ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας – πιστεύουμε ειλικρινά πως είσθε η Ελπίδα και το Μέλλον του Τόπου. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και την καταγωγή τους. Γιατί η Ελλάδα, όπως έχει αποδείξει μέσα στον χρόνο, είναι Χώρα της Δημοκρατίας, της πραγματικής Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. (περισσότερα…)

Περισσότερα
10 Σεπ
By: Τζαβάρα Μαρία 0

Τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου με τον νέο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Μαργαρίτη Σχοινά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Προκόπιος Παυλόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον κ.Μαργαρίτη Σχοινά και τον συνεχάρη για τον ορισμό του ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερα