Ημέρα: 11 Μαΐου 2018

11 Μαΐ
By: Τζαβάρα Μαρία 0

Σημεία ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκοπίου Παυλοπούλου στο Συνέδριο του Ινστιτούτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με τίτλο «Η Αλληλεγγύη στην Ευρώπη»

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                                                     

Οι εγγυήσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης  για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισαγωγή

Η νομική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε, ήδη από την φάση της σύστασής της αλλά και καθ’ όλη την δυναμική της εξέλιξη στην συνέχεια, την σημασία σειράς θεμελιωδών νομικών αρχών, προερχόμενων, ως επί το πλείστον, από τις κοινές συνταγματικές και λοιπές νομικές παραδόσεις των κρατών-μελών. (περισσότερα…)

Περισσότερα